Hoppas till: sidmeny | sektionsmeny | innehåll

Mozart och Salieri

Lördag 18 mars 2023 kl. 15
Järfälla kulturscen
Dirigent: Simon Bång

Musiken

Myten att Salieri förgiftade tonsättarkollegan Mozart fick ny spridning genom pjäsen och filmen Amadeus av Peter Shaffer. Det har dock haft det goda med sig att Salieris musik, som annars varit bortglömd, tagits fram och spelats och befunnits värd att lyssna till. Den här konserten inleds med ouvertyren till Salieris tragiska opera Danaiderna. Sedan följer hans variationer över den gamla Folia-melodin. Melodin med anor från 1500-talet har legat till grund för ett otal kompositioner av kända och okända kompositörer ända fram till våra dagar. Konsertens Mozartavdelning upptar ouvertyren till det lustiga sångspelet Teaterdirektören samt symfoni nr. 39, den första av Mozart tre sista symfonier vilka utgör höjdpunkten i hans långa rad av symfonier. Som dirigent har vi glädjen att få återse Simon Bång.


Simon BångProgram

  • A. Salieri: Ouvertyr till Les Danaides La Folia-variationer
  • W.A. Mozart: Ouvertyr till Teaterdirektören Symfoni nr. 39 Ess-dur

Upp