Hoppas till: sidmeny | sektionsmeny | innehåll

Dvorak och svensk folkmusik

Lördag 7 oktober 2023 kl. 15
Jakobsbergskyrkan
Solister: Lars Lindkvist, nyckelharpa, Järfälla spelmän
Dirigent: Jonas Dominique


Musiken

Spelårets första konsert går i folkmusikens tecken. 2005 skrev Jonas Dominique Järfällasvit på beställning av Föreningen Folkmusik och Dans i Järfälla. Sviten bygger på inte mindre än sexton låtar av spelmän från Järfälla. Kurt Atterbergs De fåvitska jungfrurna är likaså skriven över svensk folkmusik. Den komponerades ursprungligen för Svenska baletten i Paris 1920. Dvoraks Tjeckiska svit innehåller däremot ingen genuin folkmusik, men den är ändå präglad av den tjeckiska folkmusikens anda. Dirigerar konserten gör förstås Jonas Dominique, och vidare medverkar Lars Lindkvist som nyckelharpssolist samt Järfälla SpelmänLars Lindkvist och Jonas DominiqueProgram

  • A. Dvorak: Legend nr. 7 och 9 ur op. 59
  • A. Dvorak: Tjeckisk svit op. 39
  • K. Atterberg: De fåvitska jungfrurna op. 17
  • Dominique: Järfällasvit


Upp